نمایش 1–12 از 238 نتیجه

باتری لنوو

نمایش 18

باتری لنوو (Lenovo (BL171

اتمام موجودی

۲۰۷,۰۰۰ تومان
برند

مدل

BL171

نوع

لیتیوم یون

ظرفیت

1500 میلی آمپر

ولتاژ

3.7 ولت

وات

5.55 آمپر

کیفیت

اورجینال

NFC

زمان مکالمه

زمان آماده به کار

زمان پخش موزیک

قابلیت شارژ با آداپتور

قابلیت شارژ با وایرلس QI

قابلیت شارژ با وایرلس PMA

قابلیت تعویض توسط کاربر

دارد

سال ساخت گوشی

مدت زمان گارانتی

180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری)

مدل فنی

باتری لنوو (Lenovo (BL192

اتمام موجودی

۲۰۷,۰۰۰ تومان
برند

مدل

BL192

نوع

لیتیوم پلیمر

ظرفیت

2000 میلی آمپر

ولتاژ

3.7 ولت

وات

7.4 آمپر

کیفیت

اورجینال

NFC

زمان مکالمه

زمان آماده به کار

زمان پخش موزیک

قابلیت شارژ با آداپتور

قابلیت شارژ با وایرلس QI

قابلیت شارژ با وایرلس PMA

قابلیت تعویض توسط کاربر

دارد

سال ساخت گوشی

مدت زمان گارانتی

180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری)

مدل فنی

باتری لنوو (Lenovo (BL197

اتمام موجودی

۲۰۷,۰۰۰ تومان
برند

مدل

BL197

نوع

لیتیوم یون

ظرفیت

2000 میلی آمپر

ولتاژ

3.7 ولت

وات

7.4 آمپر

کیفیت

اورجینال

NFC

زمان مکالمه

زمان آماده به کار

زمان پخش موزیک

قابلیت شارژ با آداپتور

قابلیت شارژ با وایرلس QI

قابلیت شارژ با وایرلس PMA

قابلیت تعویض توسط کاربر

دارد

سال ساخت گوشی

مدت زمان گارانتی

180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری)

مدل فنی

باتری لنوو (Lenovo (BL198

اتمام موجودی

۲۰۷,۰۰۰ تومان
برند

مدل

BL198

نوع

لیتیوم پلیمر

ظرفیت

2250 میلی آمپر

ولتاژ

3.7 ولت

وات

8.33 آمپر

کیفیت

اورجینال

NFC

زمان مکالمه

زمان آماده به کار

زمان پخش موزیک

قابلیت شارژ با آداپتور

قابلیت شارژ با وایرلس QI

قابلیت شارژ با وایرلس PMA

قابلیت تعویض توسط کاربر

دارد

سال ساخت گوشی

مدت زمان گارانتی

180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری)

مدل فنی

باتری لنوو (Lenovo (BL203

اتمام موجودی

۲۰۷,۰۰۰ تومان
برند

مدل

BL203

نوع

لیتیوم پلیمر

ظرفیت

1500 میلی آمپر

ولتاژ

3.7 ولت

وات

5.55 آمپر

کیفیت

اورجینال

NFC

زمان مکالمه

زمان آماده به کار

زمان پخش موزیک

قابلیت شارژ با آداپتور

قابلیت شارژ با وایرلس QI

قابلیت شارژ با وایرلس PMA

قابلیت تعویض توسط کاربر

دارد

سال ساخت گوشی

مدت زمان گارانتی

180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری)

مدل فنی

باتری لنوو (Lenovo (BL206

اتمام موجودی

۲۰۷,۰۰۰ تومان
برند

مدل

BL206

نوع

لیتیوم یون

ظرفیت

2500 میلی آمپر

ولتاژ

3.7 ولت

وات

9.25 آمپر

کیفیت

اورجینال

NFC

زمان مکالمه

زمان آماده به کار

زمان پخش موزیک

قابلیت شارژ با آداپتور

قابلیت شارژ با وایرلس QI

قابلیت شارژ با وایرلس PMA

قابلیت تعویض توسط کاربر

دارد

سال ساخت گوشی

مدت زمان گارانتی

180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری)

مدل فنی

باتری لنوو (Lenovo (BL208

اتمام موجودی

۲۰۷,۰۰۰ تومان
برند

مدل

BL208

نوع

لیتیوم پلیمر

ظرفیت

2250 میلی آمپر

ولتاژ

3.7 ولت

وات

8.325 آمپر

کیفیت

اورجینال

NFC

زمان مکالمه

زمان آماده به کار

زمان پخش موزیک

قابلیت شارژ با آداپتور

قابلیت شارژ با وایرلس QI

قابلیت شارژ با وایرلس PMA

قابلیت تعویض توسط کاربر

دارد

سال ساخت گوشی

مدت زمان گارانتی

180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری)

مدل فنی

باتری لنوو (Lenovo (BL209

اتمام موجودی

۲۰۷,۰۰۰ تومان
برند

مدل

BL209

نوع

لیتیوم پلیمر

ظرفیت

2000 میلی آمپر

ولتاژ

3.7 ولت

وات

7.400 آمپر

کیفیت

اورجینال

NFC

زمان مکالمه

زمان آماده به کار

زمان پخش موزیک

قابلیت شارژ با آداپتور

قابلیت شارژ با وایرلس QI

قابلیت شارژ با وایرلس PMA

قابلیت تعویض توسط کاربر

دارد

سال ساخت گوشی

مدت زمان گارانتی

180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری)

مدل فنی

باتری لنوو (Lenovo (BL210

اتمام موجودی

۲۰۷,۰۰۰ تومان
برند

مدل

BL210

نوع

لیتیوم پلیمر

ظرفیت

2000 میلی آمپر

ولتاژ

3.7 ولت

وات

7.400 آمپر

کیفیت

اورجینال

NFC

زمان مکالمه

زمان آماده به کار

زمان پخش موزیک

قابلیت شارژ با آداپتور

قابلیت شارژ با وایرلس QI

قابلیت شارژ با وایرلس PMA

قابلیت تعویض توسط کاربر

دارد

سال ساخت گوشی

مدت زمان گارانتی

180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری)

مدل فنی

باتری لنوو (Lenovo (BL211

اتمام موجودی

۲۰۷,۰۰۰ تومان
برند

مدل

BL211

نوع

لیتیوم پلیمر

ظرفیت

4000 میلی آمپر

ولتاژ

3.8 ولت

وات

15.20 آمپر

کیفیت

اورجینال

NFC

زمان مکالمه

زمان آماده به کار

زمان پخش موزیک

قابلیت شارژ با آداپتور

قابلیت شارژ با وایرلس QI

قابلیت شارژ با وایرلس PMA

قابلیت تعویض توسط کاربر

دارد

سال ساخت گوشی

مدت زمان گارانتی

180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری)

مدل فنی

باتری لنوو (Lenovo (BL212

اتمام موجودی

۲۰۷,۰۰۰ تومان
برند

مدل

BL212

نوع

لیتیوم یون

ظرفیت

2000 میلی آمپر

ولتاژ

3.8 ولت

وات

7.600 آمپر

کیفیت

اورجینال

NFC

زمان آماده به کار

زمان پخش موزیک

قابلیت شارژ با آداپتور

قابلیت شارژ با وایرلس QI

قابلیت شارژ با وایرلس PMA

قابلیت تعویض توسط کاربر

دارد

سال ساخت گوشی

مدت زمان گارانتی

180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری)

مدل فنی

باتری لنوو (Lenovo (BL214

اتمام موجودی

۲۰۷,۰۰۰ تومان
برند

مدل

BL214

نوع

لیتیوم یون

ظرفیت

1300 میلی آمپر

ولتاژ

3.7 ولت

وات

4.81 آمپر

کیفیت

اورجینال

NFC

زمان مکالمه

زمان آماده به کار

زمان پخش موزیک

قابلیت شارژ با آداپتور

قابلیت شارژ با وایرلس QI

قابلیت شارژ با وایرلس PMA

قابلیت تعویض توسط کاربر

دارد

سال ساخت گوشی

مدت زمان گارانتی

180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری)

مدل فنی